Privacy & Cookie beleid

Drinxx respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gericht.

Dit privacy beleid is van toepassing op onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van het uitvoeren van de met u aangegane overeenkomst, bijvoorbeeld voor het bevestigen en versturen van uw aankoop, het voldoen aan een wettelijke verplichting en in geval van een gerechtvaardigd belang ten aanzien van marketingdoeleinden. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen Nederland. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden; de gegevens worden slechts verstrekt aan derden voor zover hier een legitieme reden voor aanwezig is, zoals het mogelijk maken van de levering van uw aankopen en een eventuele verkoop van de organisatie. Drinxx is uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, of u heeft aangegeven een nieuwsbrief te ontvangen. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan één jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren. U heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij Drinxx. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij Drinxx. Uw verzoek zal binnen vier weken worden afgehandeld. Drinxx behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen.

Op deze site gebruiken we functionele (nodige om de website te laten functioneren) en analytische (om inzicht te krijgen in het functioneren van de website) cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Deze cookies gebruiken we om uw voorkeuren te registreren; informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst; u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren;

uw vroegere activiteiten op de site te registreren en om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert; uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website; alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoekinformatie en/of siteregistratie).

Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze site en voor intern gebruik van verwerken van orders en informatie aanvragen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de ITsector. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en het invullen van contactformulieren. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat de ontvangen informatie op onze site verloren gaat, onrechtmatig wordt gebruikt of gewijzigd.

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt Drinxx zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Zo heeft u altijd de kans uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie kunt u contact met ons op nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.